جاروبرقی Hom-Bot ال‌جی یک سیستم امنیتی هم هست

در میان کارکردهای و نوآوری های بسیاری که در لوزام خانگی مدرن تعبیه شده است، ال جی با معرفی یک سیستم امنیتی در جاروربرقی رباتیک خود بر ایمنی تمرکز کرده است. Hom-Bot Wi-Fi، جارو برقی رباتیک ال جی می باشد که از ویژگی های کنترل از راه دور و تشخیص حرکت برخوردار است و با SmartThinQ کار می کند. با برخورداری از هوش DeepThinQTM ، این جارو برقی رباتیک به منظور اجتناب [جاروبرقی Hom-Bot ال‌جی]