وسیله ای که زحمت شما را کم می کند و هر کسی دوست دارد بعد از غذا آن را داشته باشد.

تاریخچه ماشین های ظرفشویی

تصویر بالا؛ یک ماشین ظرفشویی دهه ۱۹۵۰ در معرض نمایش

اولین ماشین ظرفشویی در سال ۱۸۵۰ در آمریکا ابداع شد؛ جول هوگتون یک ماشین چوبی را ثبت کرد که چرخی داشت که با دست چرخانده می شد و آب را روی ظرف ها می ریخت، کار با این ماشین بسیار دشوار بود، اما اولین مدل ثبت شده بود.

در سال ۱۸۶۵، الکساندر حق ثبت اختراعی دستگاهی را دریافت کرد که با استفاده از یک هندل دستی یک سری چنگگ که ظرف ها به آنها متصل می شدند را از میان آب ظرفشویی عبور می داد و این دستگاه [نوستالژی ماشین های ظرفشویی]